AKO en NS verlengen partnership


AKO en NS verlengen partnership

AKO en NS verlengen partnership

De NS beschikt over aflopende overeenkomsten met zowel AKO als Bruna. Eind 2015 lopen deze overeenkomsten af en zodoende werd een marktconsultatie gehouden. Momenteel heeft AKO 44 winkels op NS stations. Hiervan zijn er 27 van AKO zelf. De overige 17 winkels werden in 2007 overgenomen en geëxploiteerd als Bruna filialen. In de nieuwe situatie worden alle stationswinkels omgebouwd naar de nieuwe AKO Voor Nu formule.

AKO en de NS zijn al sinds 1889 partners op de stations. De basis voor de Amsterdamsche Kiosk Onderneming werd gelegd, toen die op stations dagbladen begon te verkopen aan reizigers. 

Naast verlenging van het contract wordt er ook gesproken over uitbreiding van het totale aantal winkels. Deze eventuele uitbreiding maakt nog geen onderdeel uit van deze verlenging. Hiervoor is men namelijk ook afhankelijk van de beschikbare ruimte op de stations. Transparantie, beleving & toegankelijkheid zijn de basis van de vernieuwde AKO formule. Hieraan worden verder specifieke elementen toegevoegd die aansluiten bij de wens van de moderne reiziger. Voorbeelden hiervan zijn interactieve bestelschermen, reizigersinformatie en oplaadpunten voor mobiele apparaten. 

In alle AKO winkels werkt men al jaren met onze kassasoftware en in samenwerking met AKO zijn we tot veel mooie projecten gekomen. Ook voor alle bestaande en eventueel nieuwe stationswinkels zullen wij AKO zo optimaal mogelijk ondersteunen.